header
 

EN ÅBEN KIRKE

Frikirken Hadsund er en evangelisk frikirke, som tror på Bibelen som højeste autoritet.

Vi tror, at Jesus Kristus er Guds søn og den eneste vej til Gud. Vi tror, at Jesu død og opstandelse er grundlaget for tilgivelse og genoprettelse mellem mennesker og Gud.

FÆLLESSKAB

Vi er en levende kirke med mennesket i centrum; derfor er alle mennesker velkommen til vores samlinger uanset baggrund og alder. Stilen er meget afslappende og indholdet af samlingen vil være en god oplevelse både for børn og voksne.

Det er ikke kun om søndagen, at vi ønsker at gøre en forskel. Tværtimod. Vi ser det nærmere som en livsstil, at vi i det daglige kan være noget for andre mennesker.

Frikirken Hadsund ønsker at være en åben kirke, som tager aktivt del i byens liv og ønsker at møde den enkeltes behov.

Derfor står vi bag en del udadvendte aktiviteter, da vi mener at kirkens fornemste opgave, er den verden der foregår uden for vores lokaler.

Frikirken Hadsund har bl.a. stået for følgende arrangementer:

* Foredrag af forskellige organisationer f. eks. Åbne Døre der arbejder med forfulgte kristne i fremmede lande.
* Foredrag om forholdene for de kristne i Kina.
* Syng sammen Aftner med forskellige Kor og Grupper.

Der er flere tiltag i vente, og har du nogle gode ideer til andre initiativer er du velkommen til at kontakte os.

Hvorfor Tro ?

Fordi

1..vi alle en dag skal stå til regnskab for vores liv overfor Gud

2..at vores liv virkelig først kommer ind i det rette forhold når vi kommer til Jesus

3..at vores stræben efter mening først ender når vi finder Gud

4..at der er en himmel at vinde og et helvede at undfly

5..at Gud er til og han er en kærlig Gud som kan slukke enhver tørst efter svar på livet

6..at han er den eneste der virkelig kan nå helt ind i hjerterne       hvor intet menneske kan hjælpe

7..at der kun findes en vej til himmelen, og det igennem Jesus Kristus og det han har gjort på korset

8..at alle har syndet og mangler herligheden fra Gud.